Liên hệ

Liên hệ

Vị trí: Trang chủ > Liên hệ
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHAILEASE ("CITCL")
Tầng 28,  Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Emaill: service@chaileasetrade.com.vn
Website: www.chaileasetrade.com.vn
ĐT: (84-28) 3910 1518  -  Fax: (84-28) 3910 1588