Nhà cung cấp

Vị trí: Trang chủ > Nhà cung cấp

Với vai trò là một nhà cung cấp, bạn muốn:
 

 • Đáp ứng những khách hàng có nhu cầu thanh toán tiền mua hàng hóa nhiều lần thay vì thanh toán một lần.
 •  
 • Cạnh tranh với những nhà cung cấp khác.
 •  
 • Tránh những khoản phải thu dài hạn từ khách hàng.
 •  
 • Thu tiền một lần ngay sau khi bán sản phẩm.


 

Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn thông qua chương trình hợp tác với nhà cung cấp!
 

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI NHÀ CUNG CẤP
 
 • Chúng tôi cung cấp phương thức bán hàng trả dần để đáp ứng nhu cầu thanh toán linh hoạt cho khách hàng của bạn. Khi sử dụng phương thức thanh toán này, khách hàng của bạn sẽ không bị áp lực công nợ trong việc thanh toán tiền mua hàng, còn bạn có thể thu được tiền một lần ngay sau khi bán sản phẩm. 

NHỮNG LỢI ÍCH GIA TĂNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI NHÀ CUNG CẤP

 
 • Đa dạng hóa phương thức mua hàng hóa của khách hàng.
 •  
 • Đáp ứng nhu cầu thanh toán linh hoạt của khách hàng trong việc mua sắm hàng hóa thông qua việc mua hàng trả dần.
 •  
 • Gia tăng doanh số bán hàng.

 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI HỢP TÁC CÙNG CITCL
 
 • Giảm rủi ro của việc tăng giá nguyên vật liệu.
 •  
 • Linh hoạt trong việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh và giúp cho công ty hoạt động hiệu quả.
 •  
 • Hiện thực hóa các kế hoạch Marketing hay tăng trưởng thị trường.
 •  
 • Giúp cho kế hoạch sản xuất và kiểm soát chi phí được ổn định hơn.