Quy trình thanh toán

Vị trí: Trang chủ > Quy trình thanh toán
CITCL cung cấp cho khách hàng hình thức bán hàng trả dần, đó là việc khách hàng không cần phải thanh toán ngay tiền hàng vào lúc đầu mà sẽ được trả theo từng kỳ thanh toán. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro của việc tăng giá hàng hóa thì đây là một lựa chọn mua hàng tối ưu.

Dưới đây là quy trình thanh toán của CITCL:
 

Cụ thể:

(1) Lựa chọn hàng hóa.

(2) Ký hợp đồng bán hàng trả chậm.

(3) Ký hợp đồng mua bán.

(4) CITCL ủy quyền Nhà cung cấp bàn giao hàng hóa.

(5) Thanh toán cho Nhà cung cấp.

(6) Thanh toán tiền trả dần.


Đối với  khách hàng, khi có nhu cầu muốn hợp tác cùng CITCL thì có thể liên hệ với trực tiếp với nhân viên kinh doanh của CITCL hoặc để lại thông tin trên website www.chaileasetrade.com.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ với các đối tác sớm nhất khi nhận được thông tin.